Novinky

Sdružení železničních společností pořádá 22.2.2017 seminář pro dopravce
[20.1.2017]

Příspěvky ze semináře pro dopravce najdete v sekci "Dokumenty"
[27.1.2017]


Evropská unie Jízdní řády

Úvod

Vítejte na stránkách informačního serveru Sdružení železničních společností. Přesto, že podobných informačních zdrojů existuje relativní nadbytek, rádi bychom přinesli jiný pohled na železnici, pohled očima železničních společností, stojících mimo České dráhy a. s. a označovaných nepřiliš přesně a nepříliš výstižně jako „externí dopravci“. Od této chvíle se tedy budete moci seznámit s názory soukromých provozovatelů drah a drážní dopravy, pro které budeme používat termín „alternativní operátoři“. To proto, že i České dráhy a. s. jsou od 1.1.2003 soukroměprávním subjektem, který se řídí obchodním zákoníkem. Bez ohledu na to, že alespoň zpočátku bude stoprocentním vlastníkem stát, jsou i České dráhy a. s. z hlediska práva soukromou společností.

Na těchto stránkách najdete i prostor pro vaše názory, které nutně nemusí být v souladu se stanoviskem provozovatele stránek. Podmínky najdete v příslušné rubrice.


Sdružení železničních společností

je dobrovolným sdružením právnických i fyzických osob, podnikajících v oboru provozování drah a drážní dopravy. Sdružení hájí společné zájmy při provozování drah a drážní dopravy nestátními subjekty, tzv. alternativními operátory. Posláním sdružení je vytvoření plně liberálního prostředí na železnici, které umožní železniční podnikání v plně konkurenčním prostředí. Sdružení neodmítá myšlenku privatizace některých regionálních tratí.

členem Sdružení železničních společností se mohou stát soukromé právnické i fyzické osoby, podnikající v oboru provozování drah a drážní dopravy, nebo právnické a fyzické osoby, které mají s tímto oborem důležité společné zájmy. O přijetí rozhoduje představenstvo. Představenstvo je statutárním orgánem sdružení, běžnou činnost sdružení řídí předseda představenstva.

Předsedou představenstva je Ing. Jan Šatava.

Kontakt:
Sdružení železničních společností, Žižkova 595, 551 01 Jaroměř
tel.: +420 491 459 223, +420 731 415 372, e-mail: szs@rail.cz 

© 2007 Sdružení železničních společností, Žižkova 595, 551 01 Jaroměř, tel.: +420 491 459 223, +420 731 415 372, e-mail: szs@rail.cz
Produced by GAT.cz